Garanţii

Toate produsele comercializate pe site-ul www.soffiplanet.ro au garanţia oferită de producătorul respectivului produs, garanţia se regăseşte în descrierea fiecărui produs.

Nu se poate invoca garanţie în condiţiile utilizării improprii sau incorecte ai produsului. În maxim 12 ore de la livrarea produsului, în cazul depistării unor probleme de funcţionare, clientul poate solicita companiei noastre returnarea produsului/produselor, numai în ambalajul original şi împreună cu documentele originale ale comenzii respective.

În acest caz, acestuia i se poate înlocui respectivul produs cu unul identic sau, dacă acest lucru nu este posibil, clientul poate să cumpere un alt produs în valoarea respectivă.

 

Dispoziţii generale:

1. Deservirea cu garanţie va fi efectuată numai în prezenţa Certificatului de garanţie sau a facturii de expediţie.

2. Diagnosticarea produselor referitoare la acordarea garanţiei va fi efectuată de către furnizorul sau producătorul produselor.

3. În cazul solicitării lucrărilor de garanţie, produsul achiziţionat va trebui să fie însoţit de: a) produsul cu documentaţia sa tehnică, b) driver-ere însoţitoare, c) toate accesoriile aferente livrate cu produs, d) ambalajul original (lipsa a unuia dintre detaliile menţionate mai sus va sustrage după sine o penalizare în mărime de 10% din costul produsului).

4. Garanţia se acordă numai persoanelor care sunt indicate direct în documentele ce însoţesc produsul procurat. Dacă produsul a fost revândut, firma nu mai are nici o obligaţiune faţă de posesorii noi.

5. În cazul apariţiei unei malfuncţionări la produsul procurat, pentru ca firma să poată neutraliza gratis, este nevoie ca dumneavoastră: a) în cazul depistării unei nereguli în funcţionarea produselor procurate şi pe întreaga perioadă de garanţie, să nu lezaţi, scoateţi, înlocuiţi sau efectuaţi alte acţiuni care ar sustrage distrugerea integrităţii etichetelor şi sigiliilor de garanţie, b) să vă conduceţi în exploatarea bunurilor de instrucţiunile tehnice care însoţesc produsul. Serviciul de garanţie nu va fi acordat dacă specialiştii noştri vor considera că asupra produsului solicitat spre garanţie, ulterior s-a efectuat o reparaţie neautorizată.

6. Pe parcursul termenului de garanţie, înlăturăm GRATUIT toate defectele, cu condiţia că acestea n-au apărut: a) în urma transportării sau păstrării în condiţii necorespunzătoare pentru echipament, b) din cauza pătrunderii lichidelor în interiorul echipamentului (inclusiv substanţe chimice, toxice şi uşor inflamabile), insectelor şi rozătoarelor, c) în caz de forţă majoră (incendii, inundaţii, calamităţi naturale), d) nerespectarea regulilor de exploatare, e) depăşirea parametrilor de lucru în scopul depăşirii performanţelor, f) în urma încălcărilor grave ale prescripţiilor tehnice, inclusiv instabilităţi ale reţelei electrice şi folosirii de prize nestandard, precum şi acţiuni negative ale mediului înconjurător, g) reparării sau aducerii unor modificări de modernizare asupra produsului efectuate de persoane neautorizate.

7. Nu se acordă service-ul gratuit şi nu se înlocuiesc produsele defecte în perioada de garanţie, în următoarele condiţii:

- Deteriorizări şi defecţiuni datorită transportului necorespunzător efectuat de cumpărător

- Defecţiuni provocate de cumpărător prin utilizarea şi operarea greşită a produsului, contrare recomandărilor din instrucţiunile de la punctele 1, 2 şi 3

- Intervenţiile efectuate în perioada de garanţie de către persoane neautorizate

- Racordări electrice efectuate de persoane neutorizate, precum şi nerespectarea instrucţiunilor privind voltajul electric şi compoziţia apei

- Utilizarea de detergent şi substanţe chimice necorespunzătoare

- Utilizarea produsului în condiţii ambiante (DE TEMPERATURĂ, DE UMIDITATE) contrare recomandărilor din instrucţiunile primite de cumpărător

- Folosirea produselor pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute

8. Nu răspundem pentru incompatibilitatea produselor procurate de la noi cu cele procurate din altă parte.

9. În cazul în care din partea clientului se solicită acordarea nejustificată a garanţiei, aceasta va fi considerată ca o prestare de serviciu în afara prezentului Certificat de garanţie, şi respectivul serviciu va fi achitat de către client.

10. Uzura fizică a produsului nu poate face parte din obiectul garanţiei.

11. Serviciul tehnic va fi efectuat cât mai rapid posibil după prezentarea acestora la sediul tehnic . Durata acestuia nu poate fi specificată. După analiza primară a acestora, specialiştii vă vor comunica durata de timp necesar pentru remedierea defecţiunii. Dacă la expirarea termenului prestabilit va fi nevoie de un timp adăugător, clientul va fi anunţat preventiv. În nici un caz clientul nu poate cere recuperarea cheltuielilor ce le-ar fi putut suporta acesta în perioada cât timp s-a aflat produsul la reparaţie.

12. Dacă produsul supus garanţiei nu va fi reparabil, la cererea clientului, produsul va fi înlocuit, iar dacă aceasta este imposibilă, acesta se va înlocui cu un produs cu parametri cât mai aproape de cel iniţial. În cazul în care preţul noului produs va fi mai mare decât costul curent al produsului vechi, clientul va achita diferenţa respectivă.

13. Ţine de obligaţia clientului de a verifica la momentul procurării produsului dacă i s-au eliberat toate documentele necesare. În caz contrar, în decurs de 24 de ore, clientul are dreptul de a apela la sediul firmei pentru a remedia toate neregulile apărute. După această perioadă, clientul va fi lipsit de acest drept.

14. Pentru produsele prezentate în formă desigilată se va purcede la o diagnosticare a produsului de către specialiştii serviciului tehnic, după care se va decide asupra asigurării garanţiei în decurs de trei luni de la procurarea acestora. Într-o astfel de situaţie, serviciul tehnic va repara produsul, dar nicidecum nu-l va înlocui cu unul nou.

15. Imprimantele procurate se vor prezenta spre garanţie doar cu cartuşe originale ale producătorului montate pe ele. Nu se va acorda garanţie în cazul în care acestea au fost prezentate cu cartuşe sau tonere reîncărcate.

16. Garanţia este valabilă doar dacă produsul se află pe teritoriu naţional.

17. Curgerea termenului de garanţie se începe cu data indicată pe Certificatul de garanţie.

18. Compania noastră nu poartă răspundere şi nu-şi asumă alte obligaţii decât cele indicate în prezentul Certificat de garanţie.

19. Prezentul Certificat de garanţie a fost semnat de ambele părţi. Dacă clientul pierde acest Certificat de garanţie, el pierde toate drepturile de a beneficia de acordarea serviciilor de garanţie.